Het is zo dat Muziekclub 4AD sinds jaar en dag groot belang hecht aan duurzaam ondernemen en dat dit al heel hard geïmplementeerd is binnen de huidige werking. Ook werd er bij het bouwproject van de nieuwe infrastructuur (zo’n 6 jaar geleden) maximaal rekening gehouden met ecologie en duurzaamheid. Maar omdat we vinden dat het steeds beter kan, engageerden wij ons tot de ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Op die manier tonen wij ons bereid een duurzame beleidsvoering te implementeren in de ganse 4AD werking.

Het Charter is een hulpinstrument om dit beleid te gaan structureren en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak. De ondertekening is een vrijwillig engagement om proactief te werken rond 6 beleidsprincipes en 10 thema’s, waaraan jaarlijks concrete acties gekoppeld worden. Het ligt voor de hand dat wij een vreemde eend in de bijt zijn tussen de andere meer ‘economisch gerichte sectoren’…