Duurzaamheid

4AD werkt van in de beginjaren al vanuit een visie op duurzaamheid waarin cultuur, ecologie en economie hand in hand gaan. Reeds in 2001 kreeg 4AD de eco-challenge prijs (Stichting Leefmilieu, nu Argus). Hiermee werden we uitgeroepen tot de meest milieubewuste muziekclub in Vlaanderen. In deze wedstrijd werd de aandacht voor duurzaamheid geëvalueerd op de domeinen afval, lawaai, energie, water, aankoopbeleid en mobiliteit. Sinds 1999 maakt 4AD, als eerste in Vlaanderen, gebruik van herbruikbare bekers op concerten. In de dagelijkse werking van 4AD weerspiegelt duurzaamheid zich onder meer in het gebruik van gerecycleerd papier, ecologische onderhoudsproducten, spaarlampen, het sorteren van afval en het hergebruiken van allerlei tweedehands materialen, meubels en toestellen. Om drinkwater te besparen worden de toiletten gespoeld met regenwater (twee regenputten van elk 20.000 liter).

Ook binnen ons bouwproject werd aan de duurzaamheidsgedachte concreet vorm gegeven in een aantal maatregelen zoals een doorgedreven akoestische isolatie (versus geluidshinder), het volledig behouden van de bestaande loods, centralisatie van technische en sanitaire leidingen, een zuinige verwarmingsketel, energiezuinige verlichting en maximale recuperatie van materialen (o.a. de klinkers rond het gebouw, werden handmatig en op eigen kracht uit de oude loods gerecupereerd).

In 2007 plaatste bvba BeauVent binnen het project Zonnige Daken 34 zonnepanelen op het 4AD dak. Een PV-installatie bestaat uit poly-kristalijne panelen die stroom opwekken via de zon. Op het dak van de loods werd er een vermogen geïnstalleerd van 5,78 kWp (kilo Watt piek = nominaal vermogen), op jaarbasis goed voor ongeveer 5000 kWh aan groene stroom. Deze stroom wordt volledig verbruikt door 4AD, wat onze hoge energiekost gevoelig verlicht.

Om inzicht te krijgen in het energieverbruik, eventuele afwijkingen op te sporen en te sensibiliseren, is het opvolgen van het energie- en waterverbruik een noodzaak. 4AD voert een energieboekhouding aan de hand van het professionele energiebeheer pakket Erbis. Hiermee is het niet alleen mogelijk de hoofdmeters op te volgen, maar ook de deelverbruiken in zaal, café en repetitielokalen. Aan de hand van grafieken en tabellen worden de detailverbruiken afgelezen, maar komen ook afwijkingen en verliezen aan het licht. Deze spelen we dan weer door aan de diverse gebruikers van het gebouw (personeel, vrijwilligers, lesgevers, repeterende groepen, etc.) om hen blijvend te sensibiliseren. De repetitiebunkers verhuren we overigens tegen een zo laag mogelijke maar correcte vergoeding, gebaseerd op de reëel verbruikte energie per repetitiebeurt. Op deze wijze worden de gebruikers - voornamelijk jongeren - rechtstreeks gesensibiliseerd voor ecologische zorg en leren ze hoe ze daar zelf kunnen aan participeren door het zuinig omspringen met energiebronnen.

Integratie in de buurt

De concertgangers, artiesten, repeterende bands en cursisten tevreden stellen is één ding; dit kunnen doen in harmonie met de (woon)buurt is een ander verhaal. In de nieuwe infrastructuur vormde geluidsdemping dan ook een prioritair punt. Zowel in de concertzaal, café als repetitieruimtes geldt een restrictie van 115 dBa. Een doorgedreven akoestische isolatie stond borg om geluidshinder tegen te gaan en zo een feilloze integratie in de buurt te realiseren. Hiervoor diende overigens binnen de Vlarem II wetgeving te worden voldaan aan de nodige eisen om een milieuvergunning te kunnen bekomen: het omgevingsgeluid diende beperkt te blijven tot 21 dBa. Dit is uitzonderlijk laag voor Vlaanderen: voor een normaal stadsgedeelte wordt uitgegaan van 35 dBa. Een akoestische voeg scheidt de zaal fysisch van de rest van het gebouw. Bouwtechnisch gezien maakt ze ook nergens direct contact met de grond (zwevende vloer principe). Voeg daar nog de betonnen stolp rond het gebouw aan toe (box in box) en je krijgt een perfecte geluidsdemping. Het resultaat is er ook naar: een meter naast de zaal hoor je tijdens een concert hoogstens een zacht geruis. Ook de repetitielokalen zijn perfect geluidsdicht. Een fietsenrek vóór, en een ruime autoparking achter ons gebouw, zorgen voor een extra ontlasting naar de buurt toe.

Overstijgend

Als bewuste en hedendaagse muziekclub willen we participeren in het maatschappelijke debat. Zo geven we jaarlijks al onze logistieke steun aan 11 11 11 en het Ten Vrede festival. Aan onze bar zijn Fair Trade producten te verkrijgen. Op het label van onze onderhoudsproducten staat bewust een ecologische merknaam te lezen en duurzaamheid maakt een wezenlijk onderdeel uit van onze clubwerking (zie infra). Als trekker van de expo Global WARning engageerde 4AD zich in de zomer van 2008 in de bewustmaking van de hedendaagse milieuproblematiek en andere hete hangijzers.

Voor de gigantische klus van het vullen en leggen van de zandzakjes voor de repetitie- en workshoplokalen, mobiliseerden we het Diksmuidse vluchtelingencentrum. Voor velen betekende het een ontsnapping aan de verveling en de onmacht niks anders te mogen doen dan het wachten op een goedgekeurde aanvraag of een uitwijzing. Deze kleine enthousiaste multiculturele twaalfkoppige ploeg maakte een tijdlang een onderdeel van onze werking uit.

4AD stond ooit aan de wieg van het Cultuurbusproject, gefinancierd door de Koning Bouwdewijnstichting. Een belbus bracht de autolozen in de Westhoek van en naar culturele evenementen. De busjes werden bestuurd door langdurig werklozen. Dit project kreeg een zeer gunstige evaluatie binnen 4AD en was een boeiende kennismaking met kansarmen en de vierde wereld.

Samen met het OCMW, Stad Diksmuide en een aantal culturele organisaties participeert 4AD aan de ‘Cultuurpas’. Dit initiatief speelt in op drempelverlaging en cultuurparticipatie bij minderbedeelde groepen.

Sinds een tweetal jaar werkt 4AD samen met het justitiehuis in het kader van alternatieve werkstraffen. Veroordeelden kunnen bij ons terecht voor een uitvoering van hun straf (in de vorm van allerhande klusjes). Tot nu toe werkten we al samen met een vijftal veroordeelden, wat heel positieve ervaringen opleverde voor beide partijen.